robots sitemap
Historie fotografie

Fotoaparáty napříč časem

V této sekci se můžete podívat jakou podobu měly první fotoaparáty, jak se vyvíjely až do současné doby. Jejich vzhled přimo ovlivňoval technický pokrok a inovace v této oblasti. Dnes, podle mne, jsme na velmi vysoké úrovni a  jsem velmi zvědav co nového nám budoucnost přinese. :-)


   

Druhy fotoaparátů

Fotoaparát neboli foťák je zařízení sloužící k pořizování fotografií. Každý fotoaparát je v podstatě světlotěsně uzavřená komora s malým otvorem (nebo nějakou složitější optickou soustavou – objektivem), jímž dovnitř vstupuje světlo, a nějakým druhem světlocitlivé záznamové vrstvy na druhé straně, na níž dopadající světlo kreslí obraz.

Rozdělení fotoaparátů

Podle citlivé vrstvy

Deskové – světlocitlivá chemická vrstva je rozprostřena na speciální skleněné desce. Tento typ se používal na začátku fotografování v letech 1850–1880.

Filmové – světlocitlivou vrstvu zde představuje celuloidový pás pokrytý.....

Více
Podle konstrukce

Camera obscura (dírková komora, pinhole) – optické zařízení používané jako pomůcka malířů a první předchůdce fotoaparátu. Je to vlastně schránka s otvorem v jedné stěně. Světlo z vnější scény po průchodu otvorem dopadne na konkrétní místo na protilehlé stěně. Výhodou této techniky bylo zachování perspektivy a tím větší realističnost výsledného obrazu. Promítaný obraz byl vždy v menším rozměru než ve skutečnosti a převrácený.

Desková kamera – přístroj snímající na velkou světlocitlivou skleněnou fotografickou....

Více