robots sitemap
Historie fotografie

Jak to vlastně začalo...

Už staří Řekové zjistili, že když světlo prochází skrz malý otvor do temné místnosti, zobrazí se v ní obraz toho, co je venku. V 9. století př. n. l. tento vynález používali Arabové v astronomii při určování polohy Slunce nebo slunečných zatmění. Leonardo da Vinci, italský učenec 15. století, popsal podrobně tento jev jako “camera obscura”, čili temná místnost. V 16. století Ital Giambattista Della Porta použil namísto malého otvoru čočku, čímž získal ostřejší obraz. Od té doby se camera obscura vyskytovala ve všech velikostech a to od nejmenších kapesních, až po ty velké umístěné na rozhlednách a majácích.

V období 16.-17. století totiž přišli chemici na to, že některé látky, pokud se ponechají v otevřeném prostoru, mění svou barvu. Tento jev má na svědomí světlo, ale tehdy se domnívali, že to způsobuje působení vzduchu a tepla. Až Johann Heinrich Schulz v roce 1725 objevil, že soli stříbra jsou citlivé na světlo. Trvalo ovšem téměř dalších sto let, než kombinací těchto dvou samostatných objevů vznikl první obraz na papíře. Fotografie je dnes nedílnou součástí našeho života. S její pomocí zachycujeme jak radostné momentky rodinného života, tak okem nepostřehnutelné okamžiky letící střely. V dnešní době nám fotografie pomáhá při všech činnostech oboru lidské práce. A přesto je její historie velmi mladá.

Tak jak se vyvíjely fotoaparáty, má svůj vývoj i fotografie jako taková. S vynálezem fotografie vznikl nový druh obrazu, v němž podstatnou roli při jeho vzniku hraje technika a mechanizace přejímající manuální práci při tvorbě záznamu skutečnosti. Nová technologie nebyla už založena na rukodělném, nýbrž fotochemickém procesu. Po staletí lidé zachycovali obraz světa pomocí rukou, s vynálezem fotografie tak činil zprostředkovaně přístroj, což byla zcela nová kvalita v procesu zobrazování. Nejstarší fotografické techniky byly průlomem do tradičního zobrazování a jako takové byly chápány.

Důležité osobnosti

Joseph Niecephore Niepce

S opravdu první fotografií přišel roku 1826 Francouz Joseph Niepce. Joseph Nicéphore Niepce ( 1765 – 1833) byl vojákem, ale z armády musel odejít, když onemocněl tyfem. Jako jednomu z prvních se mu podařilo sestrojit velocipéd. Byl zaujat Senefelderovou litografií otevírající nové možnosti reprodukční techniky. Potřebný solnhofenský vápenec, z něhož se tisklo, se snažil nahradit jiným dostupným materiálem. Nejprve zkoušel kámen, na který nanášel různé....

Více

Luis Jacquese Mandel Daguerre

Daguerreovi. Ten přišel roku 1837 na to, jak získat ostřejší fotografii při expozici trvající jen několik minut. Takto vytvořený snímek se nazývá daugerrotypie. Přestože vynálezcem fotoaparátu je Joseph Nicéphore Niepce, je tento objev často nespravedlivě přisuzován jeho krajanovi a konkurentovi Louisovi Mandeovi Daguerreovi. Ten úplnou náhodou v roce 1839 zjistil....

Více

F.S.Archer

Vynálezce mokrého procesu byl Angličan F. Scott Archer, použil roztok střelné bavlny v lihu a  v éterů tzv. kolodium. Tenká vrstva tohoto roztoku se musela před použitím koupat 2 minuty v roztoku dusičnanu stříbrného. Tímto procesem se ve vrstvě utvořil citlivý jodid stříbrný. Deska se musela exponovat ještě za mokra ve fotografickém přístroji, potom se vyvolala v roztoku síranu železnatého a teprve potom se ustálila.

Kromě ostrosti bylo největší výhodou tohoto mokrého procesu možnost kopírování. Díky tomuto zatlačil pomalu, ale jistě, kolodiový proces...

Více